Happy birthday
Happy birthday
press to zoom
Merry Christmas
Merry Christmas
press to zoom
Live is beautiful
Live is beautiful
press to zoom
We did it!
We did it!
press to zoom
We will survive
We will survive
press to zoom
No risk, no reward
No risk, no reward
press to zoom
Some are lucky
Some are lucky
press to zoom
That awkward moment
That awkward moment
press to zoom
Everything is going to be fine
Everything is going to be fine
press to zoom
We are not done yet
We are not done yet
press to zoom
Take it easy
Take it easy
press to zoom
Could be worse
Could be worse
press to zoom
The client is always right!
The client is always right!
press to zoom
Use your brain
Use your brain
press to zoom
Move out yourself
Move out yourself
press to zoom